ukflag  plflag


  
   bezpiecznypacjent     
Bezpieczeństwo pacjenta
w ujęciu holistycznym


Konferencja

Kraków, 26-27 listopada 2014
Problematyka

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konferencji, której tematyka zakłada jak najszersze podejście do problemu bezpieczeństwa pacjenta z uwzględnieniem medycznych i niemedycznych czynników mogących prowadzić do zdarzeń niepożądanych.


Przewiduje się dyskusję nad nowatorskim ujęciem problemu błędu medycznego, zdarzeń niepożądanych, odpowiedzialności, winy i kary.

Organizatorzy

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

  • Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego
  • Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku  Fizycznego Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk   o Zdrowiu
  • Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 ujcm_logo            mckpuj                 su_logo

Program
Patronat
Zaproszeni wykładowcy
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
Informacje/Płatności
Rejestracja
Streszczenia
Sponsorzy
Kontakt
Strona główna
know_logo
© by Bartosz Trybulec & Janusz Pokorski